Minigeni


Subtraktion pussel (Larsen)

99 kr

Subtraktionspussel där "minuskunskaperna" sätts på prov under avslappnade former. 

Antal: 81 bitar
Material: Larsen tillverkar sina pussel av returpapp och målar dem med den miljövänliga färgen Resista.
Ålder: Rekommenderas från 4 år+
Tillverkare: Larsen