Minigeni


Djurliv i Sverige (Larsen)

99 kr

Massor av svenska djur indelade efter den breddgrad där de enklast är funna. En detaljerad Sverigekarta på köpet. 

Antal: 71 bitar
Material: Larsen tillverkar sina pussel av returpapp och målar dem med den miljövänliga färgen Resista.
Ålder: Rekommenderas från 5 år+
Tillverkare: Larsen