Minigeni

Ålder

För enkelhets skull har vi delat in lärsakerna i åldersgrupper. Detta är bara rekommendationer då olika barn utvecklas i olika takt inom olika områden.